Onze pijlers

Onze pijlers

We geloven dat de Here Jezus zijn gemeente bouwt met de bedieningen zoals in Efeze 4 : 11 beschreven. We willen mensen toerusten om de bedieningen te ontwikkelen.

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. 
Zowel evangelisten als herders en leraars.
Efeze 4 :11 (NBG)

Fundament
GOD de Vader, zijn zoon Jezus en de Heilige Geest.

Onderwijs
de bijbel, het Woord van God

Aanbidding
intimiteit met God

Verbinden
geloven doe je niet alleen maar samen

Evangelisatie
mensen die het evangelie verkondigen

Over de auteur

admin administrator