Categorie Archief Uncategorized

Voorgangersechtpaar

Wij zijn Christian en Vera Sandner. Voorgangersechtpaar van Elim Leeuwarden.

Vanuit ons hart voor Jezus willen we graag zijn gemeente bouwen. We geloven dat Jezus het hoofd van de gemeente is. En willen jou graag uitdagen om Gods plan met jou leven te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zodat je een sterk en gefundeerd geloof in Jezus mag hebben en hierin kan groeien.

Heb je een vraag of gebed nodig? Wij staan graag voor je klaar. E-mail: christianenvera@elimleeuwarden.nl

Nieuwe plaats

Mocht u graag een dienst van ons willen bezoeken. Willen we u vragen om onderstaande formulier in te vullen. Of een mail te sturen naar:
info@elimleeuwarden.nl

 

   

  Overzicht

   Dit is een klein gedeelte is uit het grote assortiment

  Doop

  Dopen

  Als je gelooft in Jezus welke is gestorven aan het kruis. Jezus die in het graf is geweest en Jezus die de dood heeft overwonnen door op te staan uit de dood.
  Dan mag je je laten dopen. Met dopen laat je publiekelijk zien dat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus.
  Wil je je graag laten dopen, neem dan contact met ons op via:
  info@elimleeuwarden.nl

  Dopen is een bewuste keuze, we dopen daarom vanaf 12 jaar.
  Ben je jonger dan 18, dan is het belangrijk dat je ouders/verzorgers geen bezwaar hebben tegen jouw doop.

  Israel Producten

  Lieve mensen,
   
  Wat was het een prachtige verkoop op de Israëlzondag. Er is voor €192,45 verkocht en daarmee is Israël weer enorm gezegend!
  Heel erg bedankt daarvoor!
   
  En nu staat de decembermaand al weer bijna voor de deur.
  Daarom is er deze keer extra aandacht voor de kerstpakketten, die al besteld kunnen worden. Er zijn 4 voorbeelden en u kunt ook een eigen pakket samenstellen of nog wat toevoegen aan het bestaande pakket. Elk pakket wordt mooi ingepakt.
   
  De Open Huis dagen bij mij thuis zijn van woensdag 17 t/m zaterdag 20 november en van maandag 22 t/m vrijdag 26 november.
  Er zijn diverse papieren tasjes om het als een leuk cadeautje mee te geven. Ook kunt u bij mij thuis een kerstpakket(-je) samenstellen, die dan meteen mooi wordt ingepakt. Denk daarbij ook eens aan relatie geschenken wanneer u een eigen bedrijf heeft of iets aan een collega wilt geven.
  U bent van harte welkom om rustig rond te kijken en uw keuze te maken. Neem gerust iemand mee!
  Het is fijn wanneer u eerst even belt of mailt, zodat er niet te veel mensen tegelijk langs komen en u ruim de tijd heeft.
   
  Bij een besteding van €30 of meer krijgt u gratis een leren sleutelhanger in de vorm van een hartje. 
   
  Tip: kijk eerst even rond op de website van de Israël winkel en bel of mail gerust om iets te bestellen, zodat het voor u klaar ligt.
  Wanneer u via mij besteld dan betaald u geen verzendkosten.
   
  De website van de Israël winkel is www.isrealwinkel.nl
  De prijs voor de onderstaande pakketten zijn:
  Kerstpakket Deborah €26,50
  Kerstpakket Sarah €69,50
  Kerstpakket Rivka €19,90
  Kerstpakket Lea €26,50
   
  Hartelijke groet en zegen, Tineke van der Laan.

  Koffie met een praatje

  Elke eerste woensdag van de maand staat de deur open voor vrouwen die graag langskomen voor een bakje koffie of thee en een praatje. Ook is er regelmatig de mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan, maar het is niet verplicht.
  We zijn open van 10.00 – 11.30 uur. Er is een gezellige speelhoek voor kleine kinderen tot 4 jaar (neem ze daarom gerust mee!) en we verkopen kinderkleding, speelgoed, boeken, enz. voor een goed doel. U hoeft zich er niet voor op te geven en deze koffie ochtenden zijn gratis.
  In de maand december en tijdens de zomervakantie zijn er geen koffie ochtenden.
  U bent van harte welkom! Graag tot ziens.

   

  Samenkomsten

  Belangrijke mededeling.

  Als gemeente kunnen we nu niet samen komen. Dit is een enorm gemis.
  Juist nu is er sterk behoefte aan verbondenheid.
  Verbondenheid begint met een relatie met elkaar. Dit is nu juist precies zoals God het bedoeld heeft en hoe de Heere Jezus het de mensen, dus ons, heeft verteld! God heeft ons aan elkaar gegeven.
  Maar misschien gelooft u helemaal niet in het bestaan van God en valt dat al helemaal niet te rijmen met alle gebeurtenissen die plaats vinden in de wereld.

  Ons hele bestaan op deze aarde hangt aan een zijden draadje. Er zijn, los van de huidige crisis waarin we ons bevinden, ontelbaar veel problemen op wereldniveau waarvoor maar geen oplossing lijkt te zijn. Velen zullen met deze crisis hier persoonlijk, op wat voor wijze dan ook, schade van ondervinden.
  Angst beheerst de wereld. Toch zijn er mensen die hun schouders ervoor ophalen en het wegwuiven als weer een fase in het wereldgebeuren, maar dat is de buitenkant…

  De wereld heeft geen antwoord, (wereld)leiders hebben geen antwoord, de beste medische specialisten hebben geen antwoord, de wetenschap heeft geen antwoord. Ondanks alle inspanningen en beste intenties, men heeft geen antwoord. Koortsachtig is men op zoek naar antwoorden op de problematiek in de wereld.

  Maar er is een antwoord! Dit antwoord vinden we in het Woord van God; de bijbel.
  Hier vinden we, met Gods hulp, de antwoorden op onze vragen. De bijbel van vandaag is nog actueler dan de krant van morgen! Zonder Gods hulp zal er niets veranderen en zal de mens zijn leven weer oppakken zoals het was, met alle gevolgen van dien!

  Deze crisis komen we weer te boven. Maar terecht vraagt men zich af of het hier bij blijft…

  Toch is er een groep mensen die werkelijk geen angst heeft en totale vrede ervaart. Mensen die hoop hebben. Een hoop die echt is. Geen vervalsing of net doen alsof. Hoop die gevestigd is op het verlossende werk van De Heere Jezus Christus.

  Maar dan stelt iemand de juiste vraag: “hoe zit dat toch!?”

  Zodra we als mensen weer samen mogen scholen, hebben we onze deur meer dan open!

  Dan zal de vraag ontstaan wie mag eigenlijk in een gemeente (kerk) komen? Het antwoord is simpel; IEDEREEN. Dus géén uitzonderingen!

  Vanuit Gods Woord willen we de verbondenheid met elkaar zoeken.
  We heten u van harte welkom in de gemeente Elim!
  Hou de website en Facebook in de gaten.

   

  Wie is Jezus

  De vraag die je je het beste kunt stellen is: “wie is Jezus voor mij?”
  Jezus zegt zelf het volgende:

  “Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt.
  Zoek en u zult vinden wat u zoekt.
  Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.
  Want ieder die bidt, ontvangt.
  Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt,
  gaat de deur open.”

  Mattheus 7:7-8 (het boek)

  Het antwoord op deze vraag, kun je in deze tekst vinden. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Als je wilt weten wie Jezus is, is het belangrijk om eerst op zoek te gaan.

  In de bijbel kun je lezen over Jezus. In het Woord vind je wie Jezus is.  Jezus is voor ons een mens geworden.

   Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de Hemelse Vader.

  Johannes 1:14 (het boek)

  Het boek Johannes is geschreven door Johannes zelf. Een leerling van Jezus. Hij trok op met Jezus in zijn leven en was ooggetuige van wie Jezus is. Vanuit zijn ervaring heeft hij opgeschreven wie Jezus is. Johannes zegt het volgende over Jezus: “Jezus is de enige Zoon van God de Vader.”  God heeft zijn enige Zoon naar de wereld gebracht. God heeft dit gedaan om Zijn perfecte plan uit te voeren.

  De mens die uit stof van de aarde gemaakt is (Genesis 2:7), geplaatst is in de hof van Eden, wandelde met God. In de hof van Eden was er geen zonde. God maakte de mens met een vrije wil om te kiezen. Daarom plantte God een boom in de hof, waar de mens niet van mocht eten. De mens zou anders het verschil tussen goed en kwaad weten. God zei tegen de mens dat je niet mag eten van deze boom. De mens had wel de vrijheid om dit wel of niet te doen. De mens koos ervoor om van de boom te eten en ontdekte  het verschil tussen goed en kwaad. Zo is de zonde in de mens gekomen. Als er zonde is in je leven, dan staat de zonde tussen jou en God in. God kon in het begin wandelen met de mens in de hof. Door de zonde was dit niet meer mogelijk. De zonde stond tussen God en de mens in. Hier moest een oplossing voor komen. Anders kon de mens nooit meer bij God komen.

  Zonde zorgt ervoor dat je geen contact kunt hebben met God de Vader. In de bijbel kun je het volgende erover lezen:

  “De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.” 

  Romeinen 6 : 23 (het boek)

  Alleen door genade kun je het eeuwige leven ontvangen. Oftewel het contact met God wordt hersteld, zoals God het bedoeld heeft. De genade is gekomen door Jezus die aan het kruis is gestorven voor jouw zonde. Nog een tekst om het duidelijker te maken.

  Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 

  2 Korintiers 5 : 21 (het boek)

  Door wat Jezus heeft gedaan, heeft God ons nu het recht gegeven om naar Hem toe te gaan. Voor eeuwig kunnen we weer bij Hem zijn. Tot slot wil ik je vertellen hoe je ervoor zorgt dat dit ook voor jouw leven kan zijn. De volgende tekst uit de bijbel vertelt.

  “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.” 

  Johannes 3:16

  Je hebt Jezus nodig in je leven om weer tot God de Vader te komen. En daarom is het belangrijk een keuze te maken voor Jezus. Zodat Jezus in je leven kan komen. Jezus verandert je leven op het moment dat Hij in je leven komt.

  Wil je meer hierover weten? Stuur ons een mail via info@elimleeuwarden.nl
  Of kom langs in onze samenkomst, we praten graag met je hierover verder.