Categorie Archief Uncategorized

Nieuwe plaats

Mocht u graag een dienst van ons willen bezoeken. Willen we u vragen om onderstaande formulier in te vullen. Of een mail te sturen naar:
info@elimleeuwarden.nl

 

   

  Overzicht

   Dit is een klein gedeelte is uit het grote assortiment

  Doop

  Dopen

  Als je gelooft in Jezus welke is gestorven aan het kruis. Jezus die in het graf is geweest en Jezus die de dood heeft overwonnen door op te staan uit de dood.
  Dan mag je je laten dopen. Met dopen laat je publiekelijk zien dat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus.
  Wil je je graag laten dopen, neem dan contact met ons op via:
  info@elimleeuwarden.nl

  Dopen is een bewuste keuze, we dopen daarom vanaf 12 jaar.
  Ben je jonger dan 18, dan is het belangrijk dat je ouders/verzorgers geen bezwaar hebben tegen jouw doop.

  Israel Producten

  Hallo allemaal!

  De zomer komt er aan, veel mensen kijken er erg naar uit, maar eerst even extra aandacht voor vaderdag. Er zijn voor vaders (opa’s) mooie producten uit Israël. Denk eens aan een leuke mok met de tekst “Saba sababa” of “Abba sababa”. Dat klinkt toch veel leuker dan “super opa” of “super vader”! Doe er een heerlijke reep chocola bij of een lekker stuk zeep in een leuk blikje, met de tekst “Een dag zonder glimlach is een verspilde dag” op de zeep. Een goede wijn of een eau de toilette spray voor mannen (uiteraard!), shampoo en aftershave (samen in de aanbieding!) of een leren opbergmapje voor bijvoorbeeld sleutels. Het kan allemaal!

  Ik pak het graag feestelijk in voor al die lieve vaders!

  Vergeet niet op tijd uw bestelling door te geven, want ik heb niet alles op voorraad in huis.

  Tot zegen van Israël!

  Hartelijke groet,
  Tineke.
  06-51136803


  Koffie met een praatje

  Elke eerste woensdag van de maand staat de deur open voor vrouwen die graag langskomen voor een bakje koffie of thee en een praatje. Ook is er regelmatig de mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan, maar het is niet verplicht.
  We zijn open van 10.00 – 11.30 uur. Er is een gezellige speelhoek voor kleine kinderen tot 4 jaar (neem ze daarom gerust mee!) en we verkopen kinderkleding, speelgoed, boeken, enz. voor een goed doel. U hoeft zich er niet voor op te geven en deze koffie ochtenden zijn gratis.
  In de maand december en tijdens de zomervakantie zijn er geen koffie ochtenden.
  U bent van harte welkom! Graag tot ziens.

   

  Samenkomsten

  Belangrijke mededeling.

  Als gemeente kunnen we nu niet samen komen. Dit is een enorm gemis.
  Juist nu is er sterk behoefte aan verbondenheid.
  Verbondenheid begint met een relatie met elkaar. Dit is nu juist precies zoals God het bedoeld heeft en hoe de Heere Jezus het de mensen, dus ons, heeft verteld! God heeft ons aan elkaar gegeven.
  Maar misschien gelooft u helemaal niet in het bestaan van God en valt dat al helemaal niet te rijmen met alle gebeurtenissen die plaats vinden in de wereld.

  Ons hele bestaan op deze aarde hangt aan een zijden draadje. Er zijn, los van de huidige crisis waarin we ons bevinden, ontelbaar veel problemen op wereldniveau waarvoor maar geen oplossing lijkt te zijn. Velen zullen met deze crisis hier persoonlijk, op wat voor wijze dan ook, schade van ondervinden.
  Angst beheerst de wereld. Toch zijn er mensen die hun schouders ervoor ophalen en het wegwuiven als weer een fase in het wereldgebeuren, maar dat is de buitenkant…

  De wereld heeft geen antwoord, (wereld)leiders hebben geen antwoord, de beste medische specialisten hebben geen antwoord, de wetenschap heeft geen antwoord. Ondanks alle inspanningen en beste intenties, men heeft geen antwoord. Koortsachtig is men op zoek naar antwoorden op de problematiek in de wereld.

  Maar er is een antwoord! Dit antwoord vinden we in het Woord van God; de bijbel.
  Hier vinden we, met Gods hulp, de antwoorden op onze vragen. De bijbel van vandaag is nog actueler dan de krant van morgen! Zonder Gods hulp zal er niets veranderen en zal de mens zijn leven weer oppakken zoals het was, met alle gevolgen van dien!

  Deze crisis komen we weer te boven. Maar terecht vraagt men zich af of het hier bij blijft…

  Toch is er een groep mensen die werkelijk geen angst heeft en totale vrede ervaart. Mensen die hoop hebben. Een hoop die echt is. Geen vervalsing of net doen alsof. Hoop die gevestigd is op het verlossende werk van De Heere Jezus Christus.

  Maar dan stelt iemand de juiste vraag: “hoe zit dat toch!?”

  Zodra we als mensen weer samen mogen scholen, hebben we onze deur meer dan open!

  Dan zal de vraag ontstaan wie mag eigenlijk in een gemeente (kerk) komen? Het antwoord is simpel; IEDEREEN. Dus géén uitzonderingen!

  Vanuit Gods Woord willen we de verbondenheid met elkaar zoeken.
  We heten u van harte welkom in de gemeente Elim!
  Hou de website en Facebook in de gaten.

   

  Wie is Jezus

  De vraag die je je het beste kunt stellen is: “wie is Jezus voor mij?”
  Jezus zegt zelf het volgende:

  “Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt.
  Zoek en u zult vinden wat u zoekt.
  Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.
  Want ieder die bidt, ontvangt.
  Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt,
  gaat de deur open.”

  Mattheus 7:7-8 (het boek)

  Het antwoord op deze vraag, kun je in deze tekst vinden. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Als je wilt weten wie Jezus is, is het belangrijk om eerst op zoek te gaan.

  In de bijbel kun je lezen over Jezus. In het Woord vind je wie Jezus is.  Jezus is voor ons een mens geworden.

   Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de Hemelse Vader.

  Johannes 1:14 (het boek)

  Het boek Johannes is geschreven door Johannes zelf. Een leerling van Jezus. Hij trok op met Jezus in zijn leven en was ooggetuige van wie Jezus is. Vanuit zijn ervaring heeft hij opgeschreven wie Jezus is. Johannes zegt het volgende over Jezus: “Jezus is de enige Zoon van God de Vader.”  God heeft zijn enige Zoon naar de wereld gebracht. God heeft dit gedaan om Zijn perfecte plan uit te voeren.

  De mens die uit stof van de aarde gemaakt is (Genesis 2:7), geplaatst is in de hof van Eden, wandelde met God. In de hof van Eden was er geen zonde. God maakte de mens met een vrije wil om te kiezen. Daarom plantte God een boom in de hof, waar de mens niet van mocht eten. De mens zou anders het verschil tussen goed en kwaad weten. God zei tegen de mens dat je niet mag eten van deze boom. De mens had wel de vrijheid om dit wel of niet te doen. De mens koos ervoor om van de boom te eten en ontdekte  het verschil tussen goed en kwaad. Zo is de zonde in de mens gekomen. Als er zonde is in je leven, dan staat de zonde tussen jou en God in. God kon in het begin wandelen met de mens in de hof. Door de zonde was dit niet meer mogelijk. De zonde stond tussen God en de mens in. Hier moest een oplossing voor komen. Anders kon de mens nooit meer bij God komen.

  Zonde zorgt ervoor dat je geen contact kunt hebben met God de Vader. In de bijbel kun je het volgende erover lezen:

  “De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.” 

  Romeinen 6 : 23 (het boek)

  Alleen door genade kun je het eeuwige leven ontvangen. Oftewel het contact met God wordt hersteld, zoals God het bedoeld heeft. De genade is gekomen door Jezus die aan het kruis is gestorven voor jouw zonde. Nog een tekst om het duidelijker te maken.

  Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 

  2 Korintiers 5 : 21 (het boek)

  Door wat Jezus heeft gedaan, heeft God ons nu het recht gegeven om naar Hem toe te gaan. Voor eeuwig kunnen we weer bij Hem zijn. Tot slot wil ik je vertellen hoe je ervoor zorgt dat dit ook voor jouw leven kan zijn. De volgende tekst uit de bijbel vertelt.

  “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.” 

  Johannes 3:16

  Je hebt Jezus nodig in je leven om weer tot God de Vader te komen. En daarom is het belangrijk een keuze te maken voor Jezus. Zodat Jezus in je leven kan komen. Jezus verandert je leven op het moment dat Hij in je leven komt.

  Wil je meer hierover weten? Stuur ons een mail via info@elimleeuwarden.nl
  Of kom langs in onze samenkomst, we praten graag met je hierover verder.

  Media

  04-07-2021
  Christian Sandner
  Thema: Genezing in het avondmaal

  13-06-2021
  Gerard Postma
  Thema: Elke dag levend water

  06-06-2021
  Hans Agteres
  Thema: Stromen van Levend Water

  30-05-2021
  Christian Sandner
  Thema: Kom!

  23-05-2021
  Christian Sandner
  Thema: Pinksteren

  16-05-2021
  Christian Sandner
  Thema: Bartomeus

  Zondag 02-05-2021
  Christian Sandner
  Thema: Trouw Zijn

  Zondag 25-04-2021
  Christian Sandner
  Thema: De eerste liefde

  Zondag 18-04-2021
  Christian Sandner
  Thema: Leugens

  https://www.youtube.com/watch?v=v-ZqTOAS0g0

  Zondag 11-04-2021
  Lisa Manz
  Thema: Mag God uw grond bewerken

  Zondag 04-04-2021
  Paassamenkomst
  Thema: De Heer is waarlijk opgestaan

  Zondag 28-03-2021
  Hans Ageteres
  Thema: Neem een vast besluit, Verblijdt u in de Here.

  (15) Samenkomst 28 maart 2021 – YouTube

  Zondag 07-03-2021
  Christian Sandner
  Thema: Kracht van woorden

  (103) Samenkomst 07 maart 2021 – YouTube

  Zondag 28-02-2021
  Christian Sandner
  Thema: Samenkomen

  (79) Samenkomst 28 februari 2021 – YouTube

  Zondag 21-02-2021
  Christian Sandner
  Thema: Melchizedek

  (63) Samenkomst 21 februari 2021 – YouTube

  Zondag 07-02-2021
  Christian Sandner
  Thema: Religie of Relatie deel 2

  Samenkomst 07 februari 2021 – YouTube

  Zondag 31-01-2021
  Christian Sandner
  Thema: Religie of Relatie deel 1

  Zondag 24-01-2021
  Christian Sandner
  Thema: Autoriteit

  Zondag 17-01-2021
  Christian Sandner
  Thema: Bid voor de overheid

  Zondag 10-01-2021
  Christian Sandner
  Thema: Ken jij Gods Woord?

  Zondag 03-01-2021
  Christian Sandner

  Zondag 20-12-2020
  Christian Sandner
  Thema: De Ware Wijnstok

  Zondag 06-12-2020
  Christian Sandner
  Thema: van Mara naar Elim

  Zondag 22-11-2020
  Christian Sandner
  Thema: Gaven van de Geest

  Zondag 15-11-2020
  Vera Sandner
  Thema: Bloei waar je bent geplant

  Zondag 01-11-2020
  Christian Sandner
  Thema: Salomo’s afgoderij

  Zondag 25-10-2020
  Eddy en Jelly-Ann