Categorie Archief Uncategorized

Wie is Jezus

De vraag die je je het beste kunt stellen is: “wie is Jezus voor mij?”
Jezus zegt zelf het volgende:

“Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt.
Zoek en u zult vinden wat u zoekt.
Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.
Want ieder die bidt, ontvangt.
Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt,
gaat de deur open.”

Mattheus 7:7-8 (het boek)

Het antwoord op deze vraag, kun je in deze tekst vinden. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Als je wilt weten wie Jezus is, is het belangrijk om eerst op zoek te gaan.

In de bijbel kun je lezen over Jezus. In het Woord vind je wie Jezus is.  Jezus is voor ons een mens geworden.

 Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de Hemelse Vader.

Johannes 1:14 (het boek)

Het boek Johannes is geschreven door Johannes zelf. Een leerling van Jezus. Hij trok op met Jezus in zijn leven en was ooggetuige van wie Jezus is. Vanuit zijn ervaring heeft hij opgeschreven wie Jezus is. Johannes zegt het volgende over Jezus: “Jezus is de enige Zoon van God de Vader.”  God heeft zijn enige Zoon naar de wereld gebracht. God heeft dit gedaan om Zijn perfecte plan uit te voeren.

De mens die uit stof van de aarde gemaakt is (Genesis 2:7), geplaatst is in de hof van Eden, wandelde met God. In de hof van Eden was er geen zonde. God maakte de mens met een vrije wil om te kiezen. Daarom plantte God een boom in de hof, waar de mens niet van mocht eten. De mens zou anders het verschil tussen goed en kwaad weten. God zei tegen de mens dat je niet mag eten van deze boom. De mens had wel de vrijheid om dit wel of niet te doen. De mens koos ervoor om van de boom te eten en ontdekte  het verschil tussen goed en kwaad. Zo is de zonde in de mens gekomen. Als er zonde is in je leven, dan staat de zonde tussen jou en God in. God kon in het begin wandelen met de mens in de hof. Door de zonde was dit niet meer mogelijk. De zonde stond tussen God en de mens in. Hier moest een oplossing voor komen. Anders kon de mens nooit meer bij God komen.

Zonde zorgt ervoor dat je geen contact kunt hebben met God de Vader. In de bijbel kun je het volgende erover lezen:

“De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.” 

Romeinen 6 : 23 (het boek)

Alleen door genade kun je het eeuwige leven ontvangen. Oftewel het contact met God wordt hersteld, zoals God het bedoeld heeft. De genade is gekomen door Jezus die aan het kruis is gestorven voor jouw zonde. Nog een tekst om het duidelijker te maken.

Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 

2 Korintiers 5 : 21 (het boek)

Door wat Jezus heeft gedaan, heeft God ons nu het recht gegeven om naar Hem toe te gaan. Voor eeuwig kunnen we weer bij Hem zijn. Tot slot wil ik je vertellen hoe je ervoor zorgt dat dit ook voor jouw leven kan zijn. De volgende tekst uit de bijbel vertelt.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.” 

Johannes 3:16

Je hebt Jezus nodig in je leven om weer tot God de Vader te komen. En daarom is het belangrijk een keuze te maken voor Jezus. Zodat Jezus in je leven kan komen. Jezus verandert je leven op het moment dat Hij in je leven komt.

Wil je meer hierover weten? Stuur ons een mail via info@elimleeuwarden.nl
Of kom langs in onze samenkomst, we praten graag met je hierover verder.

Media

Zondag 31-05-2020
Christian Sandner
Thema: de Heilige Geest

Zondag 24-05-2020
Christian Sandner
Thema: Filadelfia

Zondag 17-05-2020
Christian Sandner
Thema: Stefanus

 

Zondag 10-05-2020
Christian Sandner
Thema: Paulus in Efeze

 

Zondag 03-05-2020
Christian Sandner
Thema: Jezus gevangenneming
Extra: Met kinderkerk

 

Zondag 26-04-2020
Christian Sandner
Thema: Wie volg jij?

Zondag 19-04-2020
Vera en Christian Sandner
Thema: Op wie bouw jij?

Zondag 12-04-2020
Christian Sandner
Thema: Pasen

Zaterdag 11-04-2020
Christian Sandner
Thema: Stille Zaterdag

Vrijdag 10-04-2020
Christian Sandner
Thema: Goede vrijdag

Zondag 05-04-2020
Christian Sandner
Thema: Getsemane

Zondag 29-03-2020
Christian Sandner
Thema: van Pasen naar Pinksteren

Zondag 22-03-2020
Christian Sandner
Thema: Het bloed van het Lam

Zondag 15-03-2020
Dirk Okma
Thema: Vertrouw op God

Zondag 08-03-2020
Gerrit de Vries
Thema: Grote Visvangst

Zondag 01-03-2020
Christian Sandner
Thema: Esther

 

Zondag 23-02-2020
Ranil Korf
Thema: Gods doel

 

Zondag 16-02-2020
Christian Sandner
Thema: Vasten en Bidden

 

Zondag 09-02-2020
Christian Sandner
Thema: Jona

Zondag 19-01-2020
Christian Sandner
Thema: Benjamin

Wat doen we

Samenkomst
Iedere zondag komen we samen om God groot te maken en Jezus te aanbidden, dit doen we door samen te zingen en door te luisteren naar het woord van God. We geloven dat de Heilige Geest van God in ons midden aanwezig is. Er is op zondag ruimte voor getuigenissen en persoonlijk gebed. We hebben verschillende sprekers en regelmatig komt er iemand van buiten de gemeente spreken. We kijken er naar uit om u een keer te ontmoeten op zondag.
Voor sprekers zie Agenda

Samen Bidden
Stap van de bank en doe je tv uit en bid met ons mee. Het bouwt jezelf en anderen op.
We bidden o.a. voor Leeuwarden ons land en voor persoonlijke gebedspunten.
Op woensdag bidden we in de voorhof en op donderdag bij iemand thuis.
Voor meer informatie kunt u mailen met info@elimleeuwarden.nl
Voor data zie Agenda

Bijbelstudie
Dit jaar gaan we aan de slag met de Bijbelstudie: Rondreis door de bijbel van het Evangelisch College.
Wilt u meedoen of meer informatie? Kom eens langs of stuur een mail naar: info@elimleeuwarden.nl
Voor data zie Agenda

S-amen
Geregeld komen we bij iemand thuis samen. Een mooie manier om elkaar beter te leren kennen en getuigenissen met elkaar te delen.

Evangeliseren
Op donderdagavond gaan we regelmatig evangeliseren op het Cambuurplein. Wilt u mee? Stuur ons dan een mail via: info@elimleeuwarden.nl

Week van Gebed

Van 20 t/m 27 januari is de week van het gebed in Leeuwarden. Verschillende gemeentes zetten hun deuren open om samen te bidden. De zaterdagavond zal verzorgt worden door Elim Leeuwarden. De avonden beginnen om 20:00 uur.
Hieronder het overzicht van de locaties:

Zondagavond 20-jan Stadsklooster Vijverstraat 2
Maandagavond 21-jan Opstandingskerk Achter de hoven 272
Dinsdagavond 22-jan City Life Church Archipelweg 133
Woensdagavond 23-jan Fontein Goudenregenstraat 77
Donderdagavond 24-jan Uitzicht Archipelweg 222
Vrijdagavond 25-jan Parkkerk Jan van Scorelstraat 76
Zaterdagavond 26-jan Elim Huizum Dorp 73
Zondagavond 27-jan Stadsklooster Vijverstraat 2

Kinderkerk

Iedere zondag is er kinderkerk voor de leeftijd 0 t/m 12 jaar.

We maken er elke keer een feest van. We dansen, zingen, lezen, gamen en doen nog veel meer.
Zo leren we steeds meer wie God voor jou wil zijn.
Kom je ook een keer langs?

Onze pijlers

We geloven dat de Here Jezus zijn gemeente bouwt met de bedieningen zoals in Efeze 4 : 11 beschreven.

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. 
Zowel evangelisten als herders en leraars.
Efeze 4 :11 (NBG)

Fundament
GOD de Vader, zijn zoon Jezus en de Heilige Geest.

Onderwijs
de bijbel, het Woord van God

Aanbidding
intimiteit met God

Verbinden
geloven doe je niet alleen maar samen

Evangelisatie
mensen die het evangelie verkondigen

Contact

Elim Leeuwarden

Adres:
Huizum Dorp 73
8934 BS Leeuwarden
Routebeschrijving

E-mail:
Informatie: info@elimleeuwarden.nl
Voorganger: voorganger@elimleeuwarden.nl

Social Media:
Facebook: www.facebook.com/elimleeuwarden
Twitter: twitter.com/elimleeuwarden

 

Agenda

MaandWeekDag
juni 2020
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
01/06/2020 02/06/2020 03/06/2020 04/06/2020 05/06/2020 06/06/2020 07/06/2020
08/06/2020 09/06/2020 10/06/2020 11/06/2020 12/06/2020 13/06/2020 14/06/2020
15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 20/06/2020 21/06/2020
22/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 28/06/2020
29/06/2020 30/06/2020 01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020 04/07/2020 05/07/2020

Wie zijn we

Gemeente Elim

Waar de liefde van God voor mensen zichtbaar is door gastvrijheid, een gesprek en oprechte belangstelling voor jou!

Waar we God aanbidden door te zingen, te bidden voor elkaar en door te luisteren naar wat God ons wil leren.

We vinden het belangrijk dat je alles wat je hoort op een zondagochtend of woensdagavond ook probeert toe te passen in je dagelijkse leven.
Een praktisch christendom, waarbij we je uitdagen de Bijbel ook thuis te lezen.

We geloven in God, die onze vader wil zijn, in Jezus zijn zoon die voor jou gekruisigd en gestorven is en die is opgestaan uit de dood
We geloven in de Heilige Geest van God, die je wil leiden in je leven.

Wil je meer weten? Kom gerust eens langs voor een bakje koffie, een gesprek of om te zingen en te luisteren naar Gods woord.
Wees welkom!

Voorgangers echtpaar

Wij zijn Christian en Vera Sandner. Voorgangersechtpaar van Elim Leeuwarden.

Vanuit onze passie voor Jezus willen we graag zijn gemeente bouwen. We geloven dat Jezus het hoofd van de gemeente is. En willen jou graag uitdagen om Gods plan met jou leven te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zodat je een sterk en gefundeerd geloof in Jezus mag hebben en hierin kan groeien.

Heb je een vraag of gebed nodig? Wij staan graag voor je klaar. E-mail: christianenvera@elimleeuwarden.nl